Dec 04, 2021 11:04 Asia/Tehran
  • Qeneral Bağıri tərəfo bə Azərbaycan Respublika hərbi yolon doə təsliyət mesaj.

İroni həmməy silohinə ğıvvon mərkəzi ğərorqoh rəis Azərbaycan Respublika kişvərədə qıləy vertəlyuti suğut nəticədə çandə hərbiçion marde və zəxmin bey hodisə bə ın kişvəri silohinə şəxson təsliyət votışe.

Bə İRİB raporti əsos, Qeneral Muhəmməd Bağıri bə Azərbaycan Respublika silohinə ğıvvon ğərorqoh yol Kərim Vəliyev iyən ın kişvəri mudafiyə vəzir Zakir Həsənov vığandə mesajədə vertəlyuti suğut nəticədə çandə hərbiçion marde və zəxmin bey təsliyət votışe.

In hodisədə ki Boku şimol şərğ, Ğara Heybət hərbi məntəğədə icod bıə 15 nəfər çı Azərbaycan Respublika sərhədd hərbion ıştə coni dastiku doşone iyən 2 nəfər həm zəxmin bıən.

Tags