Jan 12, 2022 13:40 Asia/Tehran
  • Ermənistanı sərhəddiyə məntəğon Azərbaycan Respublika tərəfo bombardımon bə.

Ermənistanı mudafiə vəzorətxonə zinə iddaş karde ki Azərbaycan Respublika silahinə ğıvvon de artileriya və be pilotə təyyarəon ım məmləkəti sərhəddiyə məntəğonış bombardımon kardə.

Ermənistanı mudafiə vəzorətxonə zinə iddaş karde ki Azərbaycan Respublika silahinə ğıvvon de artileriya və be pilotə təyyarəon ım məmləkəti sərhəddiyə məntəğonış bombardımon kardə.

Bə Spotnik xəbon əsosi Ermənistanı mudafiə vəzorətxonə qıləy bəyonotədə elanış kardə yanvari 11 minnə ruji saat 17:30 dəğiğə Azərbaycan Respublika silahinə ğıvvonku qıləy qrup Azərbaycan Respublika-Ermənistanı sərhəddon şərğ baxşədə erməniyə ğıvvon mərkəzon bombardımon kardən və ım hucumədə artileriya və be pilotə təyyarəonku bəhrəşon bardə.

Ermənistanı mudafiə vəzorətxonə əlovəş kardə ki çı məmləkəti 3 qılə əskər ım bombardımonədə yarəjə bən.

 

Tags