Jan 14, 2022 10:13 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika və Ğazağıstanı miyonədə həvoiyə xət bərpo be.

Nisbiyə oroməti bə Ğazağstan oqardeədə Azərbaycan Respublika həvoiyə xətton Boku-Nursultan və bərəks tojədən təşkilış kardə.Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Nursultan-Boku həvoiyə hərəkət cumə və şanbə rujonədə əncom bəbe.

Nisbiyə oroməti bə Ğazağstan oqardeədə Azərbaycan Respublika həvoiyə xətton Boku-Nursultan və bərəks tojədən təşkilış kardə.Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Nursultan-Boku həvoiyə hərəkət cumə və şanbə rujonədə əncom bəbe.

Ğazağıstani təyyarə təşkilat ıştə bərnamədə zinə 5 şanbə rujiyu çı məmləkəti paytəxt Nursultano 32 qılə beynəlxalğə həvoiyə hərəkətış bə Rusiyə,Macarıstan,Tırkiyə,Belarus,Polşə,Azərbaycan Respublika, Uzbəkistan və Serilanka nəzədəş qətə.

 

Tags