Jan 19, 2022 09:48 Asia/Tehran
  • Potin və Əliyev de telefoni vositə votımonışon dəvoni.

Rusiyə və Azərbaycan Respublika prezdenton de telefoni vositə votımonışon dəvoni.

Rusiyə və Azərbaycan Respublika prezdenton de telefoni vositə votımonışon dəvoni.

Bə Mehr aqentəti xəbon əsosi Rusiyə prezdent Veladimir Potin və Azərbaycan Respublika prezdent İlham Əliyev zinə de telefoni vositə təşkil doə votımonədə 2 tərəfə rabitə, Ğərəbaği məsələ iyən  Maskva məsləhəton həxədə Amerkə və Nato əmniyətiyə qaranton həxədə votımonışon karde.

 

 

Tags