Jan 23, 2022 13:46 Asia/Tehran
  • İslamədə xanımon ictimaiyyət və tərbiyətiyə erji həxədə Boku şəhrədə iclos bərpo be.

Həmzəman de Həzrət Fatimə Zəhra(s) viladət iyən xanımon və inəon məğami qirami qəte qıləy iclosədə xanımon tərbiyətiyə roliku Azərbaycan Respublikaədə təclil be.

Həmzəman de Həzrət Fatimə Zəhra(s) viladət iyən xanımon və inəon məğami qirami qəte qıləy iclosədə xanımon tərbiyətiyə roliku Azərbaycan Respublikaədə təclil be.

Boku şəhro bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi İron İslam Respublika, Azərbaycan Respublikaədə səforətxonə mədəniyə mışovir Əli Purmərjan votışe: xanım Fatimə Zəhra(s) rəsolət və  vilayəti bə iyandı rosne halğəy və Fatimə Zəhra(s) jimoni metod həmməyu qıləy komil və erjinə olqoy.

 

 

Tags