Jan 24, 2022 13:11 Asia/Tehran
  • İron İslam Respublika ro və şəhr soxte vəzir bə Azərbaycan Respublika səfərış kardə.

İron İslam Respublika ro və şəhr soxte vəzir Rustəm Ğasimi İron və Azərbaycan Respublika miyonədə tranzit və ticariyə nəğliyati fəaliyyəton rohət kardeyu bə Boku səfərış kardə.

İron İslam Respublika ro və şəhr soxte vəzir Rustəm Ğasimi İron və Azərbaycan Respublika miyonədə tranzit və ticariyə nəğliyati fəaliyyəton rohət kardeyu bə Boku səfərış kardə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi İroni ro və şəhr soxte vəzir Rustəm Ğasimi  2 qılə məmləkəti texnoloqiya həmkoətion inkişaf doeyu tranzit və nəğliyat baxşonədə de Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson 2 tərəfə muzakirəyu bə Boku səfərış kardə..

 

 

Tags