Jan 25, 2022 13:52 Asia/Tehran
  • Ğərəbaği ovonə bıkə planonədə bə İroni iştiraki işarə be.

İroni ro və şəhr dute vəzir, ğərəbaği xərobətion ovonə kardeyu bıə planonədə İron İslam Respublika iştirak kardeş tələb kardə.

İroni ro və şəhr dute vəzir, ğərəbaği xərobətion ovonə kardeyu bıə planonədə İron İslam Respublika iştirak kardeş tələb kardə.

Bə İRNA xəbon əsosi Rustəm Ğasimi və dəy həmro bə heyət zinə bə Azərbaycan Respublika ıştə səfəri 1 minnə rujədə Ğərəbaği bəzi ozod bə məntəğonku vindımonış karde və ım məntəğonədə əsosə planon iyən nəğliyati icra prosesədə oşno bin.

Bə Azərbaycan Respublika ozod bə məntəğon səfərədə İronıjə heyəti ,Azərbaycan Respublika 1 minnə vəziri muavin Şahin Mıstəfayev həmroəti kardə be.

 

 

 

Tags