Jan 28, 2022 14:36 Asia/Tehran
  • Boku erməniyə varzışkarə dəçıkə kəson iştirak kardeyu şərtış noə.

Azərbaycan Respublika Boku beynəlxalğə musabığə iştirak kardeyu erməniyə varzışkarə dəçıkə kəson iştirak kardeyu şərtış noə.

Azərbaycan Respublika Boku beynəlxalğə musabığə iştirak kardeyu erməniyə varzışkarə dəçıkə kəson  iştirak kardeyu şərtış noə.

Bə İSNA xəbon əsosi Azərbaycan Respublika dəçıke fedrasiya elanış kardə ım məmləkət Boku beynəlxalğə musabığədə Ermənistanı dəçıkə kəson ğəbul kardeyu hozzıy əmmo əqər oşko bıbo əvon ğeyre ğanoniyə sorətədə bə Ğərəbağ şən, karde əzın nin Bokuədə iştirak bıkən.

 

Tags