May 15, 2022 14:15 Asia/Tehran
  • Həmkoətion inkişaf İron və Azərbaycan Respublika xarici koon vəziron votımoni mehvər.

İroni xarici koon vəzir Huseyn Əmir Əbdollahiyan və Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir Ceyhon Bayramovi telefoniyə əlağədə tərəfon 2 qılə məmləkəti mıxtəlif baxşonədə bıə həmkoətion inkişaf doeyu muzakirəşon karde.

İroni xarici koon vəzir Huseyn Əmir Əbdollahiyan və Azərbaycan Respublika xarici koon vəzir Ceyhon Bayramovi telefoniyə əlağədə tərəfon 2 qılə məmləkəti mıxtəlif baxşonədə bıə həmkoətion inkişaf doeyu muzakirəşon karde.

Bə İRNA xəbon əsosi İroni xarici koon vəzir zinə əsrə vaxti ım telefoniyə əlağədə siyasiyə mınosibəton inkişaf doeyu bə 2 tərəfi xarici koon vəzorətxonə mıştərəkə məmoriyəti işarəş karde.

Əmir Əbdollahiyan bə 2 qılə məmləkəti prezdenton dəvardə sori vindımoni işarəş karde və votışe:  muhimmə roziyətion prezdenton səthədə əncom bə ki əçəy komilə icra Tehron və Boku mıştərəkə koon planədə ğərorış qətə.

Əmir Əbdollahiyan Bokuədə ixtisadi mıştərəkə kamisiya muvəfə bərpo kardeş mincumlə 2 tərəfə mınosibəton inkişafədə dəvardə rujon muhimmə inkişafonku zınəşe.

 

Tags