May 18, 2022 14:43 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika zinə EKO parlamenti icma devrəiyə rəisətiş bə ehdə qəte.

Azərbaycan Respublika zinə EKO parlamenti icma devrəiyə rəisətiş bə ehdə qəte.

Azərbaycan Respublika zinə EKO parlamenti icma devrəiyə rəisətiş bə ehdə qəte.

Bə İRNA xəbon əsosi Azərbaycan Respublika parlamenti sıxanəvot Səhibə Ğəffarova Bokuədə EKO  parlamenti icma 3 minnə umumiyə konfransədə votışe: Boku EKO təşkilati perosne iyən bə kar omeyu eyne holədə uzv bə məmləkəton miyonədə parlamentiyə həmkoətion zumand kardeyu cəhd bəkay.

 

Tags