May 24, 2022 11:59 Asia/Tehran
  • Tırkiyə və Azərbaycan Respublika xarici koon vəziron de telefoni vositə qəpışon jə.

Tırkiyə və Azərbaycan Respublika xarici koon vəziron Ukrayna barədə telefoniyə votımonışon təşkil do.

Tırkiyə və Azərbaycan Respublika xarici koon vəziron Ukrayna barədə telefoniyə votımonışon təşkil do.

Bə İLNA aqentəti xəbon əsosi 2 tərəfə rabitə və cənubi Ğəfğaz məsəlon Mevlod Çavoşoğlo və Ceyhon Bayramovi votımonon coqlə baxçiku be.

Çavuşoğlo və Bayramov həmmə baxşonədə xususi mudafiə baxşonədə rabiton inkişaf doə roonışon təhlil karde.

 

Tags