Jun 23, 2022 07:24 Asia/Tehran
  • De Həzrəte Ayətullahuluzma Subhani mıborəkə dasti vositə, Haci Tale Bağırzodə əmmomə noey şikil.

De Həzrəte Ayətullahuluzma Subhani mıborəkə daston vositə, Haci Tale Bağırzodə əmmomə noey şikil.