Jun 24, 2022 08:06 Asia/Tehran
  • Hac Elşən Mustəfaoğlu ozodəti

Bə Xıdo şık kardəmon ki 8 sori bəpeşt, Azərbaycan Respublika "bə mənəvi səfə dəvət" nomo bıə şirkəti rəis, Hac Elşən Mustəfa Oğlu çı Boku hukuməti zindononku ozod bıə.