Aug 05, 2022 18:38 Asia/Tehran
  • Ərdoğan bə Rusiyə səfər bəkarde

Tırkiyə prezident bə Rusiyə prezidenti dəvəti əsos, bə Suçi bəşe.

Bə Anatoli raporti əsos, Cımə rujədə Tırkiyə prezidenti mətbuati təşkilat elanış karde ki ım kişvəri prezident, Rəcəb Təyyeb Ərdoğan bə Rusiyə prezident Veladimier Putini dəvəti əsos, bə Suçi səfərış bəkarde.

Tırkiyə prezidenti mətbuati təşkilati bəyoniyədə omə: ım 1 rujə səfərədə, prezident Ərdoğan de Rusiyə prezident, 2 tərəfiyə rabitəon, məntəğə və beynəlxalğə har rujə məsələon barədə de yande sıhbət bəkarden.

İ manqi bənav həm və Tehronədə İron, Rusiyə və Tırkiyə 3 tərəfiyə iclosi çərçivədə Rusiyə və Tırkiyə prezident de yande vindemon və votımonışon kardə be.

Tags