Aug 09, 2022 14:07 Asia/Tehran
  • De Aşuraye Huseyni(ə) həmzəman, Azərbaycan Respublika milləti əzodorəti.

De Aşuraye Huseyni(ə) həmzəman, Azərbaycan Respublika millət bə İmom Huseyn(ə)-i ıştə eşğ və dıli irodəti nışoşon do.

Bə İrib raporti əsos, Azərbaycan Respublikaədə Huseyni(ə) aşiğon və dıl bastə kəson, de yande bə ico bıə vahidə vanqi Ya Huseyn(ə) votışone iyən tojədən Aşuraye Huseyni(ə) mərosimi mislış nıbıə əzəmətin surət bərpoşon karde.

Im mərosimonədə həmmə milləton əcumlə hırdən, nocıvon, piə jenon iyən mırdon iştirok kardeşone ta bə İmom Huseyn(ə) və Həzrəte Əbulfəzl(ə) iyən çəy bəfodorə əshabi, ıştən eşğ və dıli irodəti nışoşon do.

İmom Husein(ə) dınyo şiəyon 3minnə İmome ki Hicri Ğəməri 61 minnə sori Məhərrəmə manqi 10 minnə rujədə, Kərbəloədə şəhid bıə, və Kərbəloədə deştə mislış nıbıə fidokorəti vositə, bə həmmə dınyo ozodəti və izzəti dərs umutəşe.

Kərbəlo hodisədə, İmom Husin(ə) ğoymə surətədə təkidış kardə be: "çıme hədəf, anti islami hukuməti beabru iyən əmre be məerof və nəhye əz munkəri bərpo  və zılm iyən sıtəmi vədə muğavimət kardeye."

Həzrəte İmom Husein(ə)-i hərəkəti dərson, bə həmmə dınyo iyən bəşəriyəti tarix və coqrafiya məxsuse və hiç vaxt karde nibəzne ım hərəkəti məhdud kəmon.

Tags