Aug 10, 2022 10:18 Asia/Tehran

Buko şiəyon ıştə kişvərədə, İmom Huseyn(ə)-i əzodorəti daston icodışon kardə. Azərbaycan Respubliks kişvəri şiəyon ıştə muxtəlifə şəhronədə Həzrəte İmom Husyn(ə)-i həxədə, əzo mərosimon bərpoşon kardə ki ım film, Ərçivan məntəğədə əzo mərosimon bərpo bey nışoş do.