Aug 10, 2022 22:29 Asia/Tehran
  • Bə Azərbaycan Respublika kəşfiyot mərkəzon həmlə bıə

Azəri mediyaon xəbəşon do ki Azərbaycan Respublikaədə kiberi həmləon dumoədə, bə kəşfiyot mərkəzon həmlə bıə iyən de xarıc internet şəbəkəon ğət bıə.

Bə İrna raporti əsos ki Riport nomo bıə Azəri aqentiyətiku nəğlış kardə, Azərbaycan Respublikaədə, Azərsel Telkam nomo bıə telefoniyə operator kanali kəmpaniya, elanış kardə: bə kummiunikasiyə iyən informasiya əmniyyəti mərkəzi raporti əsos, İşəmbə rujədə dıvlətiyə mərkəzədə bə dicital məlumaton mərkəz və kampioteron, qıləy kiberi hevujə həmlə bıə.

Azərcel Telkam kəmpaniya ijən xəbəş do həminə hodisə dumoədə, de Azərbaycan Respublika xarıciku həmmə rabitəon ğət bıə.

Tosə bə ısət ım kiberi həmlə hədəfon, zərəl-ziyanon iyən dızdiyə bıə məlumaton miğdoriku hiç məlumatom muntəşir bıə ni.

Tags