Sep 04, 2022 13:46 Asia/Tehran
  • Ğəfğazi marzon əmniyyəti barədə Əliyev de Putini telefonə votemonış karde

Azərbaycan iyən Rusiyə prezdenton Ğfğazi marzon əmniyyəti iyən Brusseli iclosi barədə telefonə votemonış karde

Bə Təsnim xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Azərbaycan respublikə prezident Əliyev iyən Rusiyə prezident Putin qıləy telefonə votemonədə bə Maskva təşəbbusi İrəvan iyən Boku sulh sazışi maddon icrayi bıe barədə votemonış karde.

Bə in raporti əsos Brusseli 3 tərəfə iclosi maddon Azərbaycan, Ermənıstoni rəhbəron və Avropa Şurə rəyisi çın barədə bəhsışon barde.

Tags