01 Sentyabr 2019, 11:32
  • Kiyan nomo bıə ironi be pilotə təyyarə bə meydon bekardə be.

Həmzəman de İron İslam Respublika silahinə ğıvvon həvo mudafiyə ruji Kiyan nomo bıə hərbi,mudafiyə və nuğtə əjənə be pilotə təyyarə bə meydon bekardə bə.

Imruj 1 şanbə sentiyabri 1 minnə ruj İron İslam Respublika silahinə ğıvvon həvo mudafiyə ruje.

Bə İRNA xəbon əsosi İron İslam Respublika silahinə ğıvvon həvo mudafiyə fərmondə qeneral mayor Əlirıza Səbahifərd "Kiyan" nomo bıə be pilotə təyyarə bə meydon bekarde mərasimədə votışe:Kiyan nomo be pilotə təyyarə 2 qılə modelədə de veyə surət hədəfon jəeyu iyən təcəssusiyə məmoriyətonru və veyə mıddətdə barzə məsafəonədə pəreyu ki təin kardə bə nuğtəonr jəeyu nəzədə bə məmoriyətonru hozzı bən.

təğ

komment