14 Sentyabr 2019, 23:49
  • Məntəğədə muğaviməti rişə Aşura ğiyamədəy.

Tehroni cumə nımoji xətib bə istikbori vədə Suriyə, Livan, İrağ, Bəhreyn və Yəməni milləton muğavimət işorə və çəy rişə Aşura ğiyamədə hisobış karde.

Huccətul İslam Vəlmoslemin Muhəmməd Həsən Əbotorabifərd Bə İroni inğilobi dəvardə 40 sori mıddətədə bıə səbarzətion işorəş karde və votışe: Aşura de muğavimət və bəsirət dərsi bəşəriyətədə ımrujnə mədəniyətış bə inğilob və səbarzə muğaviməti əvəzış karde.

Huccətul İslam Vəlmoslemin Muhəmməd Həsən Əbotorabifərd mısılmonon miyonədə deşmənşınasi zəroriyati işorə və təkidış karde: Amerkə və istikbor cəhbə muğavimət cəhbə səbarzətion barədə niqəranin.

Əv bə Amerkə anti İron zalımanə sanksiyaon işorəş karde və votışe: İron Aşuraku oqlo peqəte vasitə ğərbion icbor bıə iğtisodi canqi vədə həm səbarz bə ben.

komment