okt 20, 2019 14:15 Asia/Tehran
  • Ərbəine Huseyni(ə) mərasimi bərpo kardeyu prezdent Ruhani İraği millət və məsul şəxsonku təşəkkurış karde.

İron İslam Respublika prezdenti bə İraği prezdent və 1 minnə vəziri vığandə mesajədə həmmə  cəmaət,məsul şəxson,alimon,məxsusən mərcəiyətı aliyə məğamon fəaliyyətonku komilə sorətədə əmniyyəti təmin karde və bə Ərbəine Huseyni(ə) zairon və beşeyu təşəkkurış karde.

 

Prezdent Ruhani ımrujnə mesajədə bə İraği prezdent Bərhəm Saleh və 1 minnə vəzir Adil Əbdulməhdi oməy:Ərbəin Huseyni(ə) ımsornə yol və əzəmətinə şemonədə ki vilayət iyən ozodəti aşığon nımonə və milyoniyə iştirakədə bərpo be,ojnən xalği əbədi və bə yod mandə ğəhrəmanətion iyən Aşura ozodəti iyən cıvonmerdi mesajış bə dınyo quş rusnişe.

 

 

təğ

komment