noy 12, 2019 13:31 Asia/Tehran
  • Ale Həbib:İron atom sazışi  coili bə nav əbə ni.

İ bə milləton təşkilatdə bıə İron İslam Respublika səfir,atom sazışiku Amerkə xaric be və əmniyyət şura ğətnamə bə lışqi ji noeş çı şura qıləy daimə uzvi be məsuliyyətiş zınə və votışe:İron coili atom sazışi icra bəştə qi əqət ni.

İ bə milləton təşkilatdə bıə İron İslam Respublika səfir,atom sazışiku Amerkə xaric be və əmniyyət şura ğətnamə bə lışqi ji noeş çı şura qıləy daimə uzvi be məsuliyyətiş zınə və votışe:İron coili atom sazışi icra bəştə qi əqət ni.

Bə İRNA xəbon əsosi Eshağ Ale Həbib zinə İ bə milləton təşkilati asabmbleya 74 nə iclosədə ki beynəlxalğə atom enerji təşkilati məlumat doe mevzoədə bərpo be əlavəş karde İron NPT muğavilədə bəştə vədəon əməl bəkay və atom sazışədə ıştə vədəon ta bə zəman ki coqlə tərəfon həm bəştə vədəon əməl bıkə peşt pure.

 

təğ

komment