dek 01, 2019 10:16 Asia/Tehran
  • Ermənistan və Azərbaycan Respublika miyonədə hərbiyə dave imkon.

Rusiyədə bıə siyasiyə təhlilçi Ğərəbaği piyədə tojədən Ermənistan və Azərbaycan Respublika miyonədə hərbiyə dave təşkil be,mumkin bə məsələ zındən.

Rusiyədə bıə siyasiyə təhlilçi Ğərəbaği piyədə tojədən Ermənistan və Azərbaycan Respublika miyonədə hərbiyə dave təşkil be,mumkin bə məsələ zındən.

Bə Tert xəbəriyə mərkəzi nəğli əsosi  erməniyə rədyo zinə elanış ka:Aleksandır Xramiçxin votəşe:Ermənistan və Azərbaycan Respublika tərəfo silah hıre ve be Ğərəbaği munağişədə 2 tərəfi bə i yandı emtiyaz nıdoeku hikayət kardə.

Im Urusə koəzın əlavəş karde İrəvan və Boku yolon ısət həm bə iyandı zid siyasəton bə meydon bekardən və Ğərəbaği munağişə həl kardeyu,muzakironədə həm heç qılə inkişaf bə dast omə ni,ım məsələ canqi nav şərayeti icod bey və ım hərbiyə dave di ya rəv təşkil bəbe.

 

təğ

komment