dek 07, 2019 13:33 Asia/Tehran
  • De Həzrət Fatimə Məsumə(s) bə rəhmət şe sorəqardışi mınosibəti səbəsəloməti.

Imruj şanbə hicri ğəməri 1441 minnə sori rəbiussani 10 bərobər de miladi 2019 minnə sori dekabri 7,dınyo şiəyon 8 nə imom həzrət imom Rıza(ə) əzizə hovə Həzrət Fatimə Məsumə(s) bə rəhmət şe sorəqardışe.

Imruj şanbə hicri ğəməri 1441 minnə sori rəbiussani 10  bərobər de miladi 2019 minnə sori dekabri 7,dınyo şiəyon 8 nə imom həzrət imom Rıza(ə) əzizə hovə Həzrət Fatimə Məsumə(s) bə rəhmət şe sorəqardışe.

Həzrət Fatimə Məsumə(s) pokə hərəm Tehron ostani cənub Ğomı mığəddəsə şəhrədəy.

Dınyo şiəyon 7 nə imom Həzrət imom Musa Kazım(ə) əzizə kinə Həzrət Fatimə Məsumə(s) bə rəhmət şe sorəqardışədə Ğomı şəhr bə əzadarəti və matəm şohid be.

Çı şəhri cəmaət əzadarəti kardeyu siyohə pərçəmonışon əhaştə be və ıştə eşğ və iradətışon bə islami ım yolə xanım və əhle beyt(ə) ailə nışonışon do.

Imruj Həzrət Məsumə(s) pokə hərəmədə məxsusə bərnamon mincumlə muizə və məddahi bərpo bedə.

İron İslam Respublika telerədyo təşkilat de Həzrət Məsumə(s)  vəfot karde sorəqardışi mınosibəti bə həmmə mıslmonon məxsusən tolışə həmzıvonon səbəsəlomətəti dodə.

 

komment