dek 10, 2019 14:10 Asia/Tehran
  • Zərif:əcnəbiyə ğıvvon Əfğanistaniku beğande sulh və oroməti qarant bəkay.

İroni xarici koon vəziri votışe:Əfğanistanı məmləkətiku məsuliyət ğəbul bıkə şərayetədə xariciyə ğıvvon xaric kardeyu zəman cədvəli elan karde bəzne milliyə səthədə sulh və dustiyətiyu Əfğanistanı devlətiyu nav şərayeti icod kardeye

İroni xarici koon vəziri votışe:Əfğanistanı məmləkətiku məsuliyət ğəbul bıkə şərayetədə xariciyə ğıvvon xaric kardeyu zəman cədvəli elan karde bəzne milliyə səthədə sulh və dustiyətiyu Əfğanistanı devlətiyu nav şərayeti icod kardeye.

İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif zinə İstanbulı Ğəlb nomo bıə iclosədə vəziron 8 nə iclosədə Əfğanistanədə bə vəhdəti hifz karde zərurəti işarəş karde və votışe:İron İslam Respublika əfğanion miyonədə sulh prosesiku,Əfğanistanıjon malikiyyət və hidayəti jiyədə iyən həmmə qrupon və siyasiyə partiyaon mincumlə talebanı iştirak kardeədə de Əfğanistanı devləti mərkəziyyət himoyə kardə.

 

təğ

komment