dek 18, 2019 13:38 Asia/Tehran
  • Zərif:zuə siyasəton Fars dıyo əmniyyəti təmin əkə ni.

İroni xarici koon vəziri votışe:zuə siyasət Fars dıyo əmniyyəti təmin əkə ni.

İroni xarici koon vəziri votışe:zuə siyasət Fars dıyo əmniyyəti təmin əkə ni.

İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif zinə tuviter səhifədə “Doha Forum” beynəlxalğə iclosədə ıştə sıxanon qıləy baxşış nəşr karde və bə Fars dıyo ətrofədə bıə məmləkəton sıfarışış karde:bə həğiğəti nezə həmkarətion imtivon bıkən.

Zəfir əlavəş karde heç qıləy çokə ideya fəğət ilə qrupi tərəfo əncom bənin ni.

İroni xarici koon vəzir 1 şanbə ruji Dohə beynəlxalğə iclosi kənoədə əlavə bə sıxan karde bəzi məmləkəton rəsmi şəxsonədə vindımon və Hormozı sulh plani həxədə İroni hədəfonku qəpış jə.

 

 

təğ

komment