Jan 05, 2020 14:23 Asia/Tehran
  • Laricani:rəsmiyə şəxsiyyəti terror ğəyrəz devlətiyə terarizm coqlə nomış ni

İroni islamiyə şura məclisi rəis Amerkə rejimi dastədə qeneral Ğasım Muleymani və Əbuməhdi Əlmohəndesi terror kardeku işarəş karde və votışe:rəsmi şəxson terror ğəyr əz devlətiyə terarizm coqlə nomış ni.

İroni islamiyə şura məclisi rəis Amerkə rejimi dastədə qeneral Ğasım Muleymani və Əbuməhdi Əlmohəndesi terror kardeku işarəş karde və votışe:rəsmi şəxson terror ğəyr əz devlətiyə terarizm coqlə nomış ni.

İslami inğilabi korposi muhafizə Ğuds ğıvvə fərmondə qeneral Ğasım Suleymani və İraği Həşd şəbi muavin Əbuməhdi Əlmohəndes  8 nəfəri həmroətiədə cumə sıb Amerkə mutəcavez və terroristə ğıvvon həvoiyə hucumədə Bəğdadi  aeroporti neziədə bə şəhodət rəsin.

 

 

təğ

komment