Jan 16, 2020 13:04 Asia/Tehran
  • Zərif:məntəğə problemon Amerkə nodonətion nəticəy.

İroni xarici koon vəzir islami inğilabi nığo doə sepah Ğuds ğıvvə fərmondə qeneral Suleymani terror və Asiya ğərb məntəğədə problemon ve beş Amerkə nodonəti iyən istikbariyə hərəkəton nəticəş zınə.

İroni xarici koon vəzir islami inğilabi nığo doə sepah Ğuds ğıvvə fərmondə qeneral Suleymani terror və Asiya ğərb məntəğədə problemon ve beş Amerkə nodonəti iyən istikbariyə hərəkəton nəticəş zınə.

İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif zinə Dehliyeno şəhrədə RAİSİNA iclosədə əlavəş karde Amerkəvıjon,İraği hakimiyəti ləğv kardeədə,ım məmləkətdə,ehtıromış bə qıləy fərmondəşon terror karde ki ım nodonəti və istikbari nışonəy.

Zərif votışe:qeneral Suleymani de İŞİD mubarizə bardeədə yeqanə zumandə ğıvvə be və əlavəş karde şəhid Suleymani terror kardeku ğəyrəz Amerkə prezdent Donald Tramp və İŞİD co tərəf şo nıbı və dınyo mıxtəlif məntəğonədə bıə cəmaət min cumlə Hindostanı 430 məntəğədə şəhid Suleymaniku yodışon karde və çəyru əzadarətişon karde.

 

komment