Jan 17, 2020 13:55 Asia/Tehran
  • İnğilobi cumə(Tehroni cumə nımoj).

Tehroni cumə nımuj de əzəməti bərpo be.

Tehroni ımrujnə cumə nımuj de İroni Yolə Rəhbəri xutbə iyən milləti əzəmətinə iştiroki bərpo be.

təğ

komment