Jan 19, 2020 13:01 Asia/Tehran
  • Zərif:Amerkə məntəğə ısətnə xətoə şərayeti əsosə təğsir koy.

İroni xarici koon vəzir ,Asiya ğərb məntəğə ısətnə vəziyyətış xəto zınə və Amerkəş çı məsələ əsosə dəlilış zınə.

İroni xarici koon vəzir ,Asiya ğərb məntəğə ısətnə vəziyyətış xəto zınə və Amerkəş çı məsələ əsosə dəlilış zınə.

İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif de Hindostanı timesnw  kanali internetiyə mərkəzi votımonədə ki zinə şanqo nəşr be votışe: məntəğə xətoə vəziyyəti əsosə dəlil Amerkə təkəbburin iyən qostaxə siyasəte və əlavəş karde Amerkə həmmə  koon ıştə çəşiku və ne Asiya ğərb məntəğə çəşiku vindedə.

Zərif eyne holədə İslami inğilabi sepah pasdaranı Ğuds ğıvvə fərmondə şəhid qeneral Suleymaniku məntəğədə bıə məmləkətonədə ictimaiyyətdə bə fikon himoyəonku işarəş karde və votışe: Amerkə bəpe ımi dərəso ki qeneral Suleymani terror karde bəpeştə,dınyo mıxtəlif vıronədə çəyku yod kardeyu veyə mərasimon bərpo bin.

İroni xarici koon vəziri əlavəş karde fəğət İŞİD və Amerkə prezdent Donald Tramp və çı məmləkəti xarici koon vəzir Mayk Pompeo qeneral Suleymani terroriku şo bin.

 

komment