Jan 19, 2020 13:57 Asia/Tehran
  • AFC siyasiyə ğəroli vədə İroni fitboli reaksiya.

İroni fitboli nımayəndon AFC siyasiyə ğəroli vədə ki qoya İroni fitboli nımayəndon musabığə qıləy be tərəfə məmləkətdə bərpo bıbo ,reaksiyaşon nışon do və Asiya ğəhrəmanon liqaku bə kəno mandin

İroni fitboli nımayəndon AFC siyasiyə ğəroli vədə ki qoya İroni fitboli nımayəndon  musabığə qıləy be tərəfə məmləkətdə bərpo bıbo ,reaksiyaşon nışon do və Asiya ğəhrəmanon liqaku bə kəno mandin

İroni fitboli nımayəndon Esteğlal,Perspolis,Sepahan və Şəhre Xodro komandaon elanışon kardə zılminə ğəroli ki bə İroni əmniyyəti zid təbliğaton və pesoxtə bə qəponədə bərobər bəy,təslim əbı nin.

Asiya fitboli konfedrasiya icraiyə komitə ğəsdış heste ironıjə komandaon dıştə rəğibon qıləy be tərəfə məmləkətdə musabığə bıdən.

 Im cəncolinə ğəroli bəhonə Asiya fitbol konfedrasiya tərəfo,İronədə no əmni bəyon bə.

 

təğ

komment