fev 04, 2020 13:16 Asia/Tehran
  • İslami inğilabi yolə rəhbəri:deşmen bə islami inğilabi əsosə məsəlon zərbə jeyu bərnaməş heste.

İslami inğilabi yolə rəhbəri işarəş karde deşmen,inğilabi təsir ənə nuğtəon pəydo kardeyu və bə çəy əsosi zərbə jeyu bərnaməş heste və votışe:dini elmiyə mərkəzon mincumlə deşmenon məğsədonkuy.

İslami inğilabi yolə rəhbəri işarəş karde deşmen,inğilabi təsir ənə nuğtəon pəydo kardeyu və bə çəy əsosi zərbə jeyu bərnaməş heste və votışe:dini elmiyə mərkəzon mincumlə deşmenon  məğsədonkuy.

İslami inğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei zinə sıb İroni dini elmiyə hozəon aliyə şura uzvon vindımonədə,islamiyə inğilabi hədəf və İron İslam Respublika təsis əkə mərhum İmom Xomeyni fədakarətion məğsədış ım inğilabi bə nəticə rosneyu islami hakimiyət və şəriəti bərpo kardeyuş zınə.

İslami inğilabi yolə rəhbəri cıvonə ruhaniyon miyonədə bə  ğeyre oşkoə istidadon və zərfiyəton pəydo karde işarəş karde və əlavəş ka məmləkəti mıxtəlif baxşonədə bəzən yolə koon cıvonon dastədə əncom bedə və diniyə hozəon və tələbəon baxşədə həm yəğin jıqo istidadon həm hestin ki bəpe pəydo bıbon və bəvonku məsuliyyət tələb bıbo.

 

 

təğ

komment