fev 16, 2020 13:47 Asia/Tehran
  • Zərif bə məntəğə məmləkəton xitob votışe:Amerkə və israil asiya ğərbı əmniyəti təmin əkə nin.

roni xarici koon vəziri votışe:məntəğə məmləkəton bəpe bıznon Amerkə və israil asiya ğərb hissə əmniyyəti təmin əkə nin

İroni xarici koon vəziri votışe:məntəğə məmləkəton bəpe bıznon Amerkə və israil asiya ğərb hissə əmniyyəti təmin əkə nin.

Bə İRNA xəbon əsosi İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif ki Monixı əmniyətiyə konfransədə iştirak kardeyu bə Almaniya səfərış kardə zinə əsrə vaxti de BBC beynəlxalğə baxşi votımonədə elanış karde Theron bə qıləy əmniyətiyə həmkarəti rəseyu de məntəğə məmləkəton votımon dəvoneyu hozzıy və votışe:Asiya ğərb hissə əmniyyət və oroməti bəpe məntəğə məmləkəton tərəfo təmin bıbo.

 

komment