fev 18, 2020 12:07 Asia/Tehran
  • Zərif:Fələstinı məsələ həl karde ro mığavimət və bə Fələstinıjon sədo muraciət kardeye.

İroni xarici koon vəziri işarəş karde ki “əsri muğavilə” nomo bə Fələstinıjon zid plan,bə nəticə ərəs ni və votışe:Fələstinı məsələ həl karde ro mığavimət və bə Fələstinıjon sədo muraciət kardeye

İroni xarici koon vəziri işarəş karde ki “əsri muğavilə” nomo bə Fələstinıjon zid plan,bə nəticə ərəs ni və votışe:Fələstinı məsələ həl karde  ro mığavimət və bə Fələstinıjon sədo muraciət kardeye.

İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif de Həzrət Ayətullah Xamenei əsəron hifz iyən nəşr əkə mərkəzi votımonədə ki zinə şanqo nəşr be əlavəş karde ımruj həmmə Fələstinıjə qrupon de vahidə sədo de “əsri muğavilə” nomo bə planədə muxalifət kardən.və Fələstinı daxilədə vəhdət bə mığaviməti əsosi sioniston siyasəton be əsər kardeədə ve muhimmə rolış heste.

Zərif eyne holədə Asiya ğərb məntəğədə zılm vində millətonku bə İroni himoyə dəvom işarəş karde və votışe:İron həmmişə Fələstin və coqlə islamiyə məmləkəton mincumlə Livan və Suriyə mığaviməti kənoədə bə ki çəvon ərazi sionist rejimi tərəfo işğal bə.

 

komment