fev 23, 2020 14:03 Asia/Tehran
  • Avropa itifaği tərəfo atom sazışədə bəştə vədəon zəifə hərəkəton xoto  prezdent Ruhani tənğid.

İron İslam Respublika prezdenti votışe:atom sazışiku Amerkə xaric be bəpeştə Avropa itifağ ım təvafuğədə ıştə vədəon icra kardeyu nıznəşe çokə ğədəm peqəte.

İron İslam Respublika prezdenti votışe:atom sazışiku Amerkə xaric be bəpeştə Avropa itifağ ım təvafuğədə ıştə vədəon icra kardeyu nıznəşe çokə ğədəm peqəte.

İron İslam Respublika prezdent Həsən Ruhani zinə Tehronədə de Holləndiya xarici koon vəzir Stef Blukı vindımonədə işarəş karde ki atom sazışiku Amerkə xaric be bə məntəğə,dınyo milləton iyən Amerkə ıştənış ziyan bə.

 

təğ

komment