fev 25, 2020 12:00 Asia/Tehran
  • De Həzrəte İmom Muhəmməd Bağır(ə) milad ruji surqardışi mınosibəti təbrik.

Imruj, Hicri Ğəməri 1441-nə sori Rəcəb bərəkətinə manqi 1, Hicri Şəmsi 1398-nə sori Esfənd manği 6 iyən Miladi 2020-nə sori Fevrali 25-nə ruje; Bə təğvimi əsos ımruje dınyo şiəyon 5-nə İmom, Həzrəte İmom Muhəmməd Baqır(ə)-i moəku bıə ruji sorğardışe.

Dınyo şiəyon 5-nə İmom, Həzrəte İmom Muhəmməd Baqır(ə) Hicri Ğəməri 57-nə sori Rəcəb bərəkətinə manqi 1-nə ruji Mədinədə moəku bıə.

Həzrəte İmom Muhəmməd Baqır(ə)-i məğam iyən vırə anədə cəmaəti dılədə ziyod be ki har vırədə Haşımiyon, Ələviyon iyən Fatimiyon aliyə əzəməti barədə ğəp jey faxti ə Həzrətışon ım Xandanədə bıə həmmə ğəhrəmanəti, şucaət, əzəmət iyən pokətion yeğanə irs bardə şəxsiyət zıneydə bin.

Dınyo şiəyon 5-nə İmomi moəku bıə əyyami həmzəman zinə şəviku İroni həmməy vırəonədə bıə məçidon, Huseyniyəon iyən məzhəbi vırəonədə məxsus mərasimon bino bıə ijən ımruj həm dəvom kardedə.

Viloyət iən İmoməti osmoni 8-nə ostovə İmom Rıza(ə) və çəy qiromiyə hovə Həzrəte Məsumə(s) pokə hərəmon yəni Məşhəd iyən Ğomədə həm Əhli Beyt(ə) aşğon de şini doe ijən muxtəlif mərasimonədə ıştirok karde Həzrəte İmom Muhəmməd Baqır(ə)-i milad ruji sorqadışi bə yande təbrik voteydən.

İron Tolışi Rədio tərəfo ım mınosibəti bəşımə təbrik ərz kardıdəmon.

komment