mar 28, 2020 09:23 Asia/Tehran
  • De Həzrət İmom Huseyn(ə) milad və pasdaron ruji mınosibəti təbrik

Imruj şanbə martə manqi 28 bərobər de hicri ğəməri 1441 minnə sori şəbanə manqi 3,şiəyon 3 minnə imom Həzrət imom Huseyn(ə) viladət və pasdaron ruje.

Imruj şanbə martə manqi 28 bərobər de hicri ğəməri 1441 minnə sori şəbanə manqi 3,şiəyon 3 minnə imom Həzrət imom Huseyn(ə) viladət və pasdaron ruje.

 Şəbanə manqi 3,islam və Həzrət Muhəmməd(s) şəriətiku yolə mıdafiə əkə iyən pasdari mıbarəkə miladi sorəqardışe ki Kərbəlo meydonədə dıştə nımonə fədakarəti bə dınyo ozodəti iyən yoliyəti dərsış do,yolə şəxsiyyəti ki,kərimə ğıron və əzizə islamiku mıdafiə iyən pasdari kardeədə nımonə be.

İroni islamiyə respublika təsis əkə mərhum Həzrət İmom Xomeyni,Həzrət İmom Huseyn(ə) milad rujış,pasdarı ruj nomış no ta dınyo şiəyon 3 minnə imomi yoliyəti,ozodəti və bəsirət əçəy şiəyon,məxsosən islami inğilabi pasdaron olqo bıbo.

 

komment