mar 29, 2020 10:21 Asia/Tehran
  • De Həzrət Əbəlfəz(ə) viladəti sorəqardışi mınosibəti təbrik.

Imruj 1 şanbə hicri ğəməri 1441 minnə sori şəbanə manqi 4 bərobər de miladi 2020 nə sori martə manqi 29 Həzrət Əbəlfəz əbbas(ə) viladəti sorəqardışe.

Imruj 1 şanbə hicri ğəməri 1441 minnə sori şəbanə manqi 4 bərobər de miladi 2020 nə sori martə manqi 29 Həzrət Əbəlfəz əbbas(ə) viladəti sorəqardışe.

Hicri ğəməri 26 nə sori şəbanə manqi 4 minnə ruji Həzrət Əbbas(ə) de Əbəlfəz,Ğəməre bəni haşem,Kərbəlo ələmdar və səğğa,ləğəbon,dınyo şiəyon əvvəlnə imom Həzrət İmom Əli(ə) avlodonku Mədinə şəhrədə bə dınyo omə.

Ə Həzrəti inə Ommolbənin nomış hest bı ki Həzrət Fatimə Zəhra(s) vəfot karde bəpeştə,Həzrət Əli(ə)  həyat həmro be fəxr bəy ğısmət be.

Həzrət Əbəlfəz(ə) Aşura ğiyami ğəhrəmanəti xəlğ əkankoy ki ıştə coniku dəvardeədə,iyən conbozəti və şəhodət zınəşe,ıştə eşğ və iradəti bəştə zəmonə imom nışon doe və jıqo vəfodorətiədə qıləy ləyoğətinə olqo,həğiğəti roədə bıə kəsonru ləğəbış qəte.

Həzrət Əbəlfəz(ə) viladəti sorəqardış  İron İslam Respublika təğvimədə conbozon ruj nom noə bə.

İron İslam Respublika telerədyo ,eşğ və isarqərəti pərçəmdar Həzrət Əbəlfəz Əbbas(ə) viladəti sorəqardışi mınosibəti bə həmmə mıslmonon və dınyoədə ozodəti tələb kardəkəson təbrik votedə.

 

komment