mar 30, 2020 10:25 Asia/Tehran
  • De dınyo şiəyon 4 minnə İmomi viladəti sorəqardışi mınosibəti təbrik.

Imruj 2 şanbə hicri ğəməri 1441 minnə sori şəbanə manqi 5(2020 nə sori martə manqi 30) dınyo şiəyon 4 minnə imom Həzrət İmom Səccad(ə) viladəti sorəqardışe.

Imruj 2 şanbə hicri ğəməri 1441 minnə sori şəbanə manqi 5(2020 nə sori martə manqi 30) dınyo şiəyon 4 minnə imom Həzrət İmom Səccad(ə) viladəti sorəqardışe.

İmom Zeynulabedin(ə_ hicri ğəməri 38 nə sori şəbanə manqi 5 nə ruji Mədinə şəhrədə bə dınyo omə.

İmom Səccad(ə) əzizə dədə dınyo şiəyon 3 minnə imom Həzrət İmom Huseyn(ə)eİmom Səccad(ə) insoni yolə xusiyət iyən  əxlağ və fəzilətdə kəmal iyən bəpeə səthədə  be.

Ə Həzrət ıştə zəmonədə həmmə odəmonsə əla,pərhizqar,səbrin və ehtırominə şəxsiyət be,eyne holədə Həzrət zumand və fəsahətinə zıvonış hest bı və kərimanə əxlaği soyb be.

Həzrət de odəmon ve mehrban və fəğıron iyən ehtiyoc bə kəson vədə ve əbaxş be.

İron İslam Respublika telerədyo de Həzrət İmom Səccad Zeynulabedin(ə) səadətinə miladi sorəqardışi mınosibəti bə həmmə mıslmonon və dınyoədə ozodəti tələb kardəkəson təbrik votedə.

 

təğ

komment