apr 05, 2020 10:30 Asia/Tehran
  • De Həzrət Əli Əkbər(ə) viladəti sorəqardış iyən cıvonı ruji mınosibəti təbrik

Imruj 1 şanbə hicri ğəməri 1441 minnə sori şəbanə manqi 11 bərobər de miladi 2010 nə sori apreli 5 dınyo şiəyon 3 minnə imom Həzrət İmom Huseyn(ə) əzizə avlod həzrət Əli Əkbər(ə) viladəti sorəqardışe.

Imruj 1 şanbə hicri ğəməri 1441 minnə sori şəbanə manqi 11 bərobər de miladi 2010 nə sori apreli 5 dınyo şiəyon 3 minnə imom Həzrət İmom Huseyn(ə) əzizə avlod həzrət Əli Əkbər(ə) viladəti sorəqardışe.

Həzrət Əli Əkbər(ə) hicri ğəməri 33 nə sori şəbanə manqi 11 minnə ruji Mədinə şəhrədə bə dınyo omə.

Həzrəti dədə dınyo şiəyon 3 minnə imom və çəy inə Leyli Binte əbi mərət nomış hest bı.

İmom Huseyn(ə) votedə Həzrət Əli Əkbər(ə) xilğət,əxlağ və ruhi xosiyətonədə,kəlom və ictimaiyəti rəsm və adətonədə həmməysə ve bə Xıdo rəsol(ə) mandə.

Həzrət Əli Əkbər(ə) hicri ğəməri 61 minnə sori məhərəmə manqi 10 nə ruji Aşura hadisədə dıştə əzizə dədə və Həzrəti vəfodorə əshabi bə şəhodət rəsə və  İmom Huseyn(ə) kənoədə Kərbəloədə dəkandə be.

Həzrət Əli Əkbər(ə) viladəti sorəqardış İron İslam Respublika təğvimədə cıvonı ruj nom noə bə.

İron İslam Respublika telerədyo tərəfo de Həzrət Əli Əkbər(ə) viladəti sorəqardışi mınosibəti bə dınyo həmmə mıslmonon məxsusən tolışə həmzıvonon təbrik votdəmon.

 

 

komment