apr 05, 2020 10:54 Asia/Tehran
  • Tehroni mer:Amerkə sanksiyaon İronədə de korona virus mubarizə barde roədə problemış icod kardə.

Tehroni mer Qardiyən rujnamədə dıştə nıvıştə mətləbi ,həmzəman dınyoədə korona virusi pevılo beədə Amerkə sanksiyaon şiddətin beku tənğidış karde və votışe:Amerkə ğeyre ğanoniyə sanksiyaon İronədə de korona virus mubarizə barde roədə problemış icod kardə

Tehroni mer Qardiyən rujnamədə dıştə nıvıştə mətləbi ,həmzəman dınyoədə korona virusi pevılo beədə Amerkə sanksiyaon şiddətin beku tənğidış karde və votışe:Amerkə ğeyre ğanoniyə sanksiyaon İronədə de korona virus mubarizə barde roədə problemış icod kardə.

Tehroni mer Piroz Hənaçi Qardiyən rujnamədə qıləy nıvıştə bə mətləbədə ki şanbə ruji nəşr be işarəş kardə ki  ısət məmləkəton bə iyandı zid intiğam se siyasəton zəman ni və əlavəş kardə korona virusi hucum qıləy həğiğətış həmməru ruşinış karde ki heç qılə şəhr ya millət beynəlxalğə bıhronon vədə sakit əmand nin.

 

təğ

komment