apr 08, 2020 14:18 Asia/Tehran
  • İronədə atom texnoloqiya milliyə ruj

Imruj 4 şanbə apreli 8 .fərvərdinə manqi 20 atom enerji komil kardeyu İroni atom alimon fəxrinə cəhdonku təşəkkur karde xoto atom texnoloqiya milliyə ruj nom noə bə.

Imruj 4 şanbə apreli 8 .fərvərdinə manqi 20 atom enerji komil kardeyu İroni atom alimon fəxrinə cəhdonku təşəkkur karde xoto atom texnoloqiya milliyə ruj nom noə bə.

İronıjə alimon 2006 nə sori  labratori meğyasədə  atom enerji  istihsalədə bə muvəfəğiyyət rəsin.

 

 

komment