apr 09, 2020 14:08 Asia/Tehran
  • De Həzrət Məhdi(ə) viladəti sorəqardışi mınosibəti təbrik

Imruj 5 şanbə hicri ğəməri 1441 minnə sori şəbanə manqi 15 bərobər de miladi 2020 nə sori apreli 9,dınyo şiəyon 12 minnə imom Həzrət Məhdi(ə) səadətinə miladi sorəqardışe.

Imruj 5 şanbə hicri ğəməri 1441 minnə sori şəbanə manqi 15 bərobər de miladi 2020 nə sori apreli 9,dınyo şiəyon 12 minnə imom Həzrət Məhdi(ə) səadətinə miladi sorəqardışe.

Həzrət Məhdi(ə) hicri ğəməri 225 nə sori şəbanə manqi 15 minnə ruji Samera şəhrədə bə dınyo omə və çəy əzizə dədə İmom Həsən Əskəri(ə) və çəy əzizə inə Nərces xaton be.

Həzrət Məhdi(ə) miladi bə beştə 5 sor ıştə əzizə dədə yoliyətiədə nimə sirriyə jimonış dəvoni.

Həzrət İmom Həsən Əskəri(ə) şəhodəti bəpeştə hicri ğəməri 260 nə sori ğeybəte soğra bino be və desbə hicri ğəməri 329 nə sori dəvomış hest bı.

Im devrədə həzrət de 4 qılə nayibi roy odəmon koon idarə kardə be .

İmom Zəman(ə) ğeybəte kobra devran hicri ğəməri 329 nə soriku təşkil bə.

 

 

təğ

komment