may 19, 2020 10:11 Asia/Tehran
  • De Dınyo Ğuds  iyən Xorrəmşəhri ozodəti ruji mınosibəti

De Dınyo Ğuds iyən Xorrəmşəhri ozodəti ruji mınosibəti "Mığoviməti Təcəlli" nominə rəsm və karikatura nımoyişqo ojbemon

təğ

komment