may 21, 2020 10:33 Asia/Tehran
  • Sepah Pasdaran:Fələstin ısət həm məntəğə,dınyo və islami muhimmə məsəlon navədəy.

İslami inğilabi Sepah pasdaran elanış karde Fələstinı mevzo ısət həm məntəğə,dınyo və islami muhimmə məsəlon əvvələdəy.

İslami inğilabi Sepah pasdaran elanış karde Fələstinı mevzo ısət həm məntəğə,dınyo və islami muhimmə məsəlon əvvələdəy.

İslami İnğilabi Sepah Pasdaran ımruj qıləy bəyonotdə Ğudsı beynəlxalğə ruji əziz qəteədə votışe:de İron İslam Respublika təsis əkə mərhum İmom  Xomeyni stratejikə tədbiri əsosi ki mubarək rujə manqi oxonə cumə rujış Ğudsı beynəlxalğə ruj nomış no bois be islami ommət iyən insoniyə ictimaiyəti diğğət və əhəmmiyyət bə Fələstinı məsələ ciddi bıbo.

Sepah Pasdaranı bəyonotdə oməy,Fələstinı hədəfon iyən şərifə Ğudsı ozod kardeyu İron İslam Respublika himoyə,islamiyə inğilabi həyati devranədə bənə qıləy stratejikə hədəf sionist rejim və çəy xəbisə tərəfdaron royaş botil kardə.

 

təğ

komment