may 22, 2020 09:38 Asia/Tehran
  • Zərif:Amerkəvıjon sioniston cinayətdə şərikin.

İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif zinə şanqo Sıpiyə kə rəsmi şəxson,işğalqərə sionistonku həmmə cəhətə himoyəonku işarəş karde və votışe:Amerkəvıjon ım rejimi həmmə təcavozqərətionədə şərik hestin.

İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif zinə şanqo Sıpiyə kə rəsmi şəxson,işğalqərə sionistonku həmmə cəhətə himoyəonku işarəş karde və votışe:Amerkəvıjon ım rejimi həmmə təcavozqərətionədə şərik hestin.

Bə İRNA xəbon əsosi Muhəmməd Cəvad Zərif nıvıştışe:Amerkəvıjə rəsmi şəxson sionist rejimi həmmə cinayətonədə,Fələstinıjon zəminon ğəsb kardeku qətə desbə Amerkəvıjon silah hırdənon kışteədə şərikin.

 

 

 

təğ

komment