May 24, 2020 11:18 Asia/Tehran
  • Ruhani:Amerkə İroni tankeronru problem icod bıkə çəy əvəzi bebəşemon

İron İslam Respublika prezdent,Karaib dıyo məntəğədə bə Amerkəvıjon bəzi ğeyre ğanoniyə hərəkəton işarəş karde və votışe:əqər dınyo ha vırədə Amerkəvıjon tərəfo İroni tankeronru problem icod bıbo,bərobər əmə həm bəvonru problem icod bəkamon

İron İslam Respublika prezdent,Karaib dıyo məntəğədə bə Amerkəvıjon bəzi ğeyre ğanoniyə hərəkəton işarəş karde və votışe:əqər dınyo ha vırədə Amerkəvıjon tərəfo İroni tankeronru problem icod bıbo,bərobər əmə həm bəvonru problem icod bəkamon.

İron İslam Respublika prezdent Həsən Ruhani zinə de telefoni vositə de Ğətərı kral Şeyx Təmim Bin Həməd Alesani  əlağəş qəte və  məntəğə əmniyyətış İroniyu ve muhim zınə və votışe: İslamiyə Respublika həmmişə ıştə hakimiyyət və əraziku mudafiyə karde iyən milliyə faydon təmin karde ğanoniyə həxon bovəş heste və Tehron ommidvare,Amerkəvıjon xətoə hərəkət nıkən.

 

 

Tags