may 25, 2020 23:37 Asia/Tehran
  • İronədə İmom Rıza(ə) və Xanım Həzrəte Məsumə(s) pokə hərəmon oj bin.

De İroni məxsusə kamissiya əmri, ımrujnə rujiku Məşhədədə bıə şiəyon 8-nə İmom Həzrəte Rıza(ə) və Ğomədə bıə Xanım Həzrəte Məsumə(s) pokə hərəmon kəy bəon oj be.

Im 2 qılə hərəm, İronədə Koronavirusi rəvoci vey qətero iyən d məxsusə kamissiya ğəroli mıvəğğət sorəti bastə bıə bin ki ımrujnə rujiku həşi pemeku  i saət bəpeştə tosə həşi neşteku i saət bənav zairon vədə oj bemanden.

Im 2 qılə hərəmonədə ziyorət de səhiyyə vey prinsipon rioyəti bəpe əncom bıbu.

İronədə de Koronavirusi mubarizə barədə məxsusə kamissiya yol prezident Həsən Ruhani tojədən elanış karde ki İronədə Koronavirusi vəziyət qədə qədə bə məhor şərayeti daxil bey holədəy.

komment