iyun 30, 2020 14:00 Asia/Tehran
  • Təxtrəvançi:Amerkə cəhdon bə İroni zid silah sanksiya dıroz kardeyu de 2231 ğətnamə zidiyətiş heste.

İ bə milləton təşkilatdə İroni daimə nımayəndə votışe:Amerkə cəhd bə İroni zid silah sanksiyaon mıddəti dıroz kardeyu İ bə milləton təşkilati əmniyət şura 2231 ğətnamə və atom sazışədə zidiyətış heste.

İ bə milləton təşkilatdə İroni daimə nımayəndə votışe:Amerkə cəhd bə İroni zid silah sanksiyaon mıddəti dıroz kardeyu İ bə milləton təşkilati əmniyət şura 2231 ğətnamə və atom sazışədə zidiyətış heste.

Məcid Təxtrəvançi ımruj bə beynəlxalğə ictimaiyəti fəaliyət atom sazışi icra kardeyu işarəş karde və çəy vədə Amerkə təhdidon barədə votışe:əmniyyət şura 2231 ğətnamə məmləkəton beynəlxalğə  vədəon qıləy baxş bə hisob omedə.

 

təğ

komment