Jun 30, 2020 14:37 Asia/Tehran
  • İron və Ğətərı xarici koon vəziron məntəğə və beynəlxalğə səthədə məsəlon barədə muzakirəşon dəvoni.

İron və Ğətərı məmləkəton xarici koon vəziron məntəğə iyən beynəlxalğə səthədə bə məsəlon barədə muzakirəşon kardə.

Muhəmməd Cəvad Zərif və Şeyx Muhəmməd Bin Əbdurrəhman Ale Sani  ve video konfrans roy 2 tərəfə həmkoətion inkişaf doe barədə muzakirəşon dəvoniyə.

İron de koronavirus mubarizə bardeyu ıştə təcrubəon ovıştıneyu ıştə roziyətiku xəbəş doə.

Tags